Programma “Latvijas skolas soma” DEJAS ATBALSTA FONDS “ZVAIGŽŅU AKA”

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

Programma “Latvijas skolas soma”

DEJAS ATBALSTA FONDS “ZVAIGŽŅU AKA”

Izrāde “Cimdu Jete”  11. decembrī plkst. 13.45 skolas aktu zālē

3.D  kurss audzinātāja Vija Valtere

3.L kurss audzinātāja Diāna Vārpa

3.P kurss audzinātāja Baiba Fridrihsone

3.R kurss audzinātāja daina Kaparkalēja

3.S kurss audzinātāja Anita Upmine

Izrāde “Cimdu Jete”  11. decembrī plkst. 13.45 skolas aktu zālē

     4.D kurss audzinātājs Jānis Aizvakars

4.G. kurss audzinātāja Zoja Petročenko

4.L kurss audzinātāja Maruta Gailāne

4.S kurss audzinātāja Iveta Dūmiņa

Katrs kursa audzinātājs pirms izrādes atved savu kursu uz aktu zāli, kopā ar kursu noskatās izrādi;

Pēc izrādes notiek izrādes mākslinieku saruna par vērtībām, audzinātāji rūpējas par to, lai izglītojamie neiet projām no aktu zāles;

Pēc izrādes katrs audzinātājs sagatavo trīs saturiskos jautājumus par izrādi un sarunu pēc izrādes;

Nākamajā audzinātāja stundā izglītojamie atbild uz šiem jautājumiem;

Skolai ir jāveido saturiskais pārskats par sasniegtajiem kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem rādītājiem;

Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības;

Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes;

Katrs kursa audzinātājs sagatavo mykoob sarakstu, kur katrs izglītojamais ieraksta datumu un parakstās.

Informējam, ka šī pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana, ar mērķi atspoguļot būtiskas izglītības iestādes aktualitātes un sabiedrībai svarīgus notikumus izglītības iestādes kontekstā.

Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi RTPV, aicinām apmeklēt tīmekļa vietnes www.rtpv.edu.lv sadaļu “Normatīvie dokumenti”.