Profesionālās meistarības konkursa “Biznesa Kanvu izaicinājums” rezultāti

Profesionālas izglītības kompetences centrā „Liepājas Valsts tehnikums” no 2019. gada 23. līdz 24. janvārim norisinājās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss “Biznesa Kanvu izaicinājums (Business Canvas Challenge)”, kurā piedalījās Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas izglītojamo  komanda –  Edgars Dimants no 1. R kursa, Ieva Līga Kajaka no 2. R kursa, Oļegs Jaunošāns no 2. D kursa. RTPV komandu atbalstīja mārketinga skolotāja Daina Kaparkalēja.

Konkursa mērķis un uzdevumi – aktivizēt audzēkņu interesi par komercdarbības uzsākšanu, savu biznesa ideju realizēšanu; pilnveidot sadarbības kompetences; veicināt sadarbību starp profesionālās izglītības iestāžu skolotājiem, audzēkņiem un komercdarbības partneriem, demonstrēt savas prasmes prezentēšanā un sava viedokļa aizstāvēšanā.

Konkursa sākumā katras skola komanda prezentēja mājas darbu “Iespējamā inovācija Jūsu pilsētvides uzlabošanai”. RTPV komanda prezentēja ideju  par kino rādīšanu mikrorajonos brīvā dabā, zaļā vidē.

Konkursa gaitā, izlozes kārtībā, tika veidotas starpskolu komandas. Komandām tika dots uzdevums, izveidot Biznesa Kanvas savai biznesa idejai, izmantojot piedāvātos materiālus. Biznesa Kanvas prezentēšana notika brīvā formā, līdz 7 min. Biznesa Kanvas skolu komandas prezentēja neatkarīgai žūrijai, kuras sastāvā bija sadarbības partneri, darba devēji u.c. pārstāvji.

Mūsu skolas izglītojamie Ieva Līga Kajaka un Oļegs Jaunošāns, kā arī jauniete no PIKC Ogres tehnikuma, bija vienā komandā. Komanda ieguva 1. vietu par biznesa ideju – velo glabātuves ražošana un iznomāšana lielveikaliem – un tās prezentēšanu. Edgars Dimants ar savu komandu ieguva skatītāju simpātijas balvu par atraktīvāko prezentāciju.

 

Pārskatu sagatavoja profesionālās izglītības pedagoģe Daina Kaparkalēja

 

Paldies jauniešiem par piedalīšanos un labiem rezultātiem profesionālās meistarības konkursā “Biznesa Kanvu izaicinājums (Business Canvas Challenge)”!

Paldies pedagoģēm Dainai Kaparkalējai, Tatjanai Džuglejai, Taņai Ločmelei un Gunai Krišjānei–Kalvānei par izglītojamo sagatavošanu konkursam!