ESF programmas LG6 kursa kvalifikācijas prakses, konsultāciju un eksāmena grafiks

                                                               LG6 kursa kvalifikācijas prakses, konsultāciju un eksāmena grafiks   Datums, diena Plkst. Aktivitāte Pedagogs Auditorija 07.01.2019.-01.03.2019. Kvalifikācijas prakse A. Lāce 12. Trešdiena Konsultācijas diena […]

Audzēkņu dalība programmas “Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” informatīvajā pasākumā

20. februārī mūsu skolas audzēkņi – Oļegs Jaunošāns (2. D kurss), Ketrīna Dementjeva (2. R kurss), Sabīne Vīlaka (2. R kurss) un Lūcija Kristiāna Krēsliņa (4. D kurss) kopā ar skolotāju Tatjanu Džugleju apmeklēja SEB Inovāciju centru, kur norisinājās programmas “Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” informatīvais pasākums, kuru organizēja vadības konsultāciju uzņēmums Civitta Latvija un Izraēlas vēstniecība. […]

Mūsu skolas piedalīšanās raidījumā “KLASE”

Darbs un skola. Vai abus ir iespējams savienot jeb jāizvēlas – nauda vai izglītība? Par to 24. februāra raidījumā “KLASE”, kurā piedalījās un savu pieredzi atklāja mūsu skolas izglītojamā Viktorija – https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/24.02.2019-klase.id152267/?fbclid=IwAR0t9ijplgxOJbSj0wirGVhii_aiC4OvMjm2tczimXoU1hC2MxxrAANnfdc. Raidījums “KLASE” top ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros. Kopš šī gada raidījumu var redzēt ik svētdienu plkst. […]

Pedagogu stažēšanās uzņēmējdarbības un loģistikas nozarēs

No 4. līdz 8. februārim RTPV profesionālās izglītības skolotāja Tatjana Džugleja piedalījās Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” stažēšanās programmā uzņēmējdarbības nozarē Nīderlandē. Stažēšanās laikā vairākās Nīderlandes pilsētās tika apmeklētas dažādas institūcijas – biznesa inkubatori, mācību iestādes, uzņēmējdarbības un inovāciju centri, iegūtas jaunas zināšanas, pilnveidotas komunikatīvās […]

Dalība SMU tirdziņā “CITS BAZĀRS” Gulbenē

RTPV 1. R kursa izglītojamās – Madara Dzenovska, Anete Plūme un Rota Līga Šulmeistere, kas izveidojušas skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) “Deglītis” – 14. februārī  Gulbenē piedalījās skolēnu mācību uzņēmumu reģionālajā tirdziņā “CITS BAZĀRS”. Dalībnieces priecājās, ka Gulbenes iedzīvotāji nepalika vienaldzīgi un labprāt iegādājās apgleznotas krūzītes un Valentīndienas noskaņās noformētas svecītes. Meitenes uz tirdziņu pavadīja profesionālo […]

Izmaiņas pusdienu pārtraukuma laikā

No 12. februāra skolā darbu atsāks ēdnīca. Ēdnīca būs atvērta katru darba dienu no plkst. 9.55-15.00. Pusdienas laiku starpbrīži – no pirmdienas līdz ceturtdienai – tiek atjaunoti pēc iepriekšejā grafika: 10.50-11.30 (1. un 2. kursiem); 11.35-12.15 (2. un 3. kursiem).