Pedagogu stažēšanās uzņēmējdarbības un loģistikas nozarēs

No 4. līdz 8. februārim RTPV profesionālās izglītības skolotāja Tatjana Džugleja piedalījās Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” stažēšanās programmā uzņēmējdarbības nozarē Nīderlandē.

Stažēšanās laikā vairākās Nīderlandes pilsētās tika apmeklētas dažādas institūcijas – biznesa inkubatori, mācību iestādes, uzņēmējdarbības un inovāciju centri, iegūtas jaunas zināšanas, pilnveidotas komunikatīvās un sadarbības prasmes. Bija lieliska iespēja dalīties pieredzē, uzzināt par aktualitātēm uzņēmējdarbības nozarē, par sadarbību starp izglītības iestādēm un uzņēmumiem, par kreatīvo un uz izaicinājumiem balstīto pieeju mācību procesa organizēšanai, kas noderēs turpmākajā pedagoģiskajā darbā.

Minētā projekta ietvaros RTPV profesionālo priekšmetu skolotāja Taņa Ločmele stažēšanās programmā “Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā loģistikas nozarē” apmeklēja virkni Latvijā darbojošos uzņēmumus, gūstot nenovērtējamu, praktisku pieredzi uzņēmējdarbības un loģistikas jomā. Tika apmeklēti tādi uzņēmumi kā: SIA “Schenker”, SIA “Omniva”, VAS “Latvijas gaisa satiksme”, VAS “Starptautiskā lidosta Rīga”, SIA “Baltic Logistic Solutions”, Rīgas Brīvostas pārvalde u.c. Ar gūto pieredzi un uzņēmumos redzēto skolotāja dalījās ar pārējiem skolas pedagogiem un aktīvi izmantos mācību procesa organizēšanā un dažādošanā.

Sirsnīgs paldies stažēšanās programmas organizatoriem!

 

Informāciju sagatavoja PMPMK vadītāja Tatjana Džugleja un skolotāja Taņa Ločmele