ESF programmas LG6 kursa kvalifikācijas prakses, konsultāciju un eksāmena grafiks

                                                              

LG6 kursa kvalifikācijas prakses, konsultāciju un eksāmena grafiks

 

Datums, diena Plkst. Aktivitāte Pedagogs Auditorija
07.01.2019.-01.03.2019. Kvalifikācijas prakse A. Lāce 12.
Trešdiena Konsultācijas diena (skatīt līgumu) A. Lāce 12.
Līdz 01.03.2019.

Piektdiena

Pēdējā prakses konsultācijā:

1) jāiesniedz praktikanta raksturojums ar vērtējumu, prakses dienasgrāmata;

2)jāiesniedz prakses atskaite;

3)uzrāda prakses prezentācijas paraugs.

A. Lāce 12.
04.03.2019.-08.03.2019.                             Eksāmenu sesija
04.03.2019.

Pirmdiena

14.00 Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana A. Lāce

V. Valtere

3.A
04.03.2019.

Pirmdiena

15.00 Kvalifikācijas eksāmena konsultācija. A. Lāce 12.
04.03.2019.

Pirmdiena

15.00 Rīkojums par pielaišanu pie kvalifikācijas eksāmena A.Pušpure

A.Lāce

Paziņos individuāli
05.03.2019.

Otrdiena

10.00 Kvalifikācijas eksāmens A. Lāce 12.
07.03.2019.

Ceturtdiena

14.00 Izlaidums.

Grāmatu nodošana bibliotēkā, saistību sakārtošana ar dienesta viesnīcu

A. Pušpure

A. Lāce

3.A

 

04.01.2019.                                                                                                       A. Pušpure

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantija ietvaros”, vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001.
`
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, vienošanās Nr. 8.4.1.0/16/I/00.