Informācijas jeb Atvērto durvju dienas – 16. aprīlī un 14. maijā

Aicinām piedalīties Atvērto durvju dienās – lai iepazītu un izzinātu Rīgas Tirdzniecības profesionālo vidusskolu, tās aktuālās izglītības programmas un plānotos jaunumus –

16. aprīlī un 14. maijā plkst. 15.00.

 

2019./2020. mācību gadam RTPV piedāvā jaunas izglītības programmas:

9. klašu absolventiem:

komerczinības (iegūstamā kvalifikācija – transporta pārvadājumu komercdarbinieks);

banku zinības un finanses (iegūstamā kvalifikācija -finanšu darbinieks).

*

12. klašu absolventiem:

komerczinības (iegūstamā kvalifikācija – transporta pārvadājumu komercdarbinieks);

telemehānika un loģistika (iegūstamā kvalifikācija – loģistikas darbinieks) – ES fondu darbības programmas, vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001, projekts.

 

Informācija par izglītības programmām – http://rtpv.edu.lv/apgustamas-kvalifikacijas/uznemsana/.