Vērtējam filmas programmas “Skolas soma” ietvaros

RTPV izglītojamie š. g. aprīlī izmantoja lielisku iespēju apmeklēt divas filmas “Tēvs nakts” un “1906” kinoteātrī “Splendid Palace” programmas “Skolas soma” ietvaros. Pēc filmu noskatīšanās jaunieši labprāt dalījās savos iespaidos un tās vērtēja kopā ar audzinātājām.

“Nekad nebiju aizdomājusies par to, cik tiešām karš bija nežēlīgs(..).”

“Filma lika domāt par to, cik ļoti mēs ietekmējamies viens no otra un cik ļoti otru var ietekmēt.”

“Filma lika aizdomāties par nevienlīdzību sabiedrībā.”

                                                                   1.K izglītojamo vērtējums par filmu “Tēvs nakts”

Jaunieši anketās ir nosaukuši tādas filmā “Tēvs nakts” atspoguļotās dzīves vērtības un īpašības, kā ģimenes laime un mīlestība, Dzimtenes un cilvēces mīlestība, sapratne, draudzība, labā un ļaunā izpratne, cieņa, līdzjūtība pret nelaimē nonākušajiem, drosme, iecietība, cilvēku dzīvības glābšana, palīdzēšana citiem, vienlīdzība.

Izglītojamie zina, kurā vietā Rīgā dzīvoja Žanis Lipke, proti, Ķīpsalā un zina to, ka tagad šajā vietā ir izveidots Žaņa Lipkes Memoriāls.

Savukārt audzēkņi iesaka Žanim padomāt par sevi, savu ģimeni, arī par saviem draugiem un tuvākajiem. Drosme reizēm liek darīt vispārdrošākās lietas, kuru dēļ var glābt vairāku cilvēku dzīvības, bet vienmēr ir jāpārdomā risks attiecībā pret saviem tuvākajiem un pašam pret sevi.

Filma “1906” ir rosinājusi uz pārdomām jauniešus par patieso dzīves garšu un cenu, kā arī par to, vai ir vērts zaudēt savu dzīvību ideālu un uzskatu dēļ; (..) par uzticību saviem tuvākajiem un draudzības nozīmi, kā arī par to, cik dažādi ir cilvēki un viņu uzskati.

Audzēkņi aptaujas anketā novērtēja kinofilmas, iekrāsojot zvaigznes. “Tēvs nakts” no 1.R kursa kinofilma saņēma 4,5 zvaigznes, bet “1905” – 4 (maksimālais skaits 5).

(Pēc audzinātājas G.Krišjānes- Kalvānes)

Paldies  administrācijai un  audzinātājiem!