Radošajā pasākumā „Radi, rādi, raidi! 2019”

25. aprīlī skolas deju kolektīvs „Trejdeviņi” un jauktais koris „Vēja spārniem” piedalījās gadskārtējā profesionālo izglītības iestāžu izglītojamo radošajā pasākumā „Radi, rādi, raidi”, ko sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru rīkoja PIKC Ventspils Tehnikums. Konkursa tēma bija veltīta latviešu izcilā komponista, maestro Raimonda Paula daiļradei.

Radošā pasākumā Ventspilī piedalījās deju kolektīvi, jauktie kori, solisti, vokālie ansambļi, tautas deju kolektīvi un teātri no 6 profesionālās izglītības iestādēm.

Rīgas Tirdzniecības profesionālo vidusskolu dziesmu konkursā pārstāvēja 2. L kursa izglītojamais Juris Šmits ar Raimonda Paula dziesmu „Es nāku no mazas tautas”, bet deju konkursā deju kolektīvs ar divām dejām – „Dzinu Jumi sētiņā” Baibas Ķesteres horeogrāfijā un „Paunu kule” Taigas Ludboržas horeogrāfijā.

Pasākuma noslēgumā Ventspils Jaunrades namā visu profesionālo skolu izglītojamie uzstājās vienotā koncertā. Koncerta sākumā uzstājās tautisko deju kolektīvi ar deju „Četras stihijas” A. Daņiļeviča veidotā horeogrāfijā, bet koncerta noslēgumā jauniešu koncertam pievienojās komponists un dzejnieks G. Račs ar grupu un kopā ar kopkori izpildīja dziesmu „Tikai tā”.

Liels paldies deju kolektīvam „Trejdeviņi” par raitajiem deju soļiem un jauktajam korim „Vēja spārniem” par skanīgajām dziesmām. Tāpat īpašs paldies kolektīvu vadītājiem Ievai Aizupei un Jānim Liepiņam par jauniešu sagatavošanu konkursam.

 

Informāciju sagatavoja profesionālo mācību priekšmetu skolotāja Daina Verečinska