RTPV piedalīsies nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia 2019 un Profesiju parādē

No 7.–10. maijam norisināsies Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētais Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2019. RTPV izglītojamais Kristers Oldbergs piedalīsies konkursa tematiskās grupas “Transports un loģistika” nominācijā “Transporta pārvadājumi”. Kristeram būs jāveic ar transporta pārvadājumiem saistīts uzdevums, kas ir balstīts uz reālu situāciju, un pateicoties savām zināšanām, prasmēm, atjautību un loģisko domāšanu būs jānonāk līdz izdevīgākajam risinājumam.

Konkursa ietvaros 8. un 9. maijā RTPV piedalīsies arī Profesiju parādē – profesiju paraugdemonstrējumos divās jomās – Transports un loģistika un Komerczinības, kuru mērķis veicināt šo jomu profesiju atpazīstamību konkursa apmeklētāju vidū un aicināt piedalīties ar karjeras izvēles saistīto jautājumu diskusijās. Paraugdemonstrējumā Transports un loģistika pasākuma apmeklētājiem būs iespēja kārtot paleti, veikt mērījumus un aprēķinus, atpazīt kravu marķējumus, lai optimāli izvietotu kravu. Savukārt Komerczinības jomas (kvalifikācija “Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks”) paraugdemonstrējumā apmeklētāji varēs izveidot reklāmu. Abos paraugdemonstrējumos aktīvi darbosies mūsu skolas profesionālās izglītības pedagogi – Aleksandrs Bogdanovs, Guna Krišjāne-Kalvāne un 1.R kursa izglītojamais Edgars Dimants. Pedagogiem palīdzēs arī viņu kolēģi, kā arī 1.R un 2.L kursa izglītojamie.

 

Vēlam veiksmi visiem konkursa un profesiju parādes dalībniekiem!

 

Informāciju sagatavoja PMPMK vadītāja Tatjana Džugleja