Profesiju parāde konkursā “SkillsLatvia 2019”

No 7.–10. maijam Ķīpsalas izstāžu zālē norisinājās Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētais Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2019.  Konkursa ietvaros 8. un 9. maijā RTPV piedalījās arī Profesiju parādē – profesiju paraugdemonstrējumos divās jomās – Transports un loģistika un Komerczinības (kvalifikācija “Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks”).

Komerczinību jomas paraugdemonstrējumā apmeklētājiem bija iespēja izveidot reklāmu un savu vizītkarti. Stendā darbojās mūsu skolotāja Guna Krišjāne-Kalvāne, kurai palīdzēja viņas audzēkņi – 1.R kursa izglītojamie: Edgars Dimants, Rota Līga Šulmeistere, Anete Plūme, Madara Dzenovska un Samanta Svētiņa.

Paraugdemonstrējumā Transports un loģistika pasākuma apmeklētāji kārtoja paleti, veica mērījumus un aprēķinus, atpazina kravu marķējumus, lai optimāli izvietotu kravu. Šajā stendā strādāja loģistikas jomas skolotājs Aleksandrs Bogdanovs ar 2.L kursa palīgiem – Ilzi Delveri, Andželiku Briedi, Eniju Tīroni un Karīnu Gīli.

Pasākumā bija daudz apmeklētāju, kuri izrādīja lielu interesi par loģistikas darbinieka un reklāmas pakalpojumu komercdarbinieka profesiju. Paraugdemonstrējumus vēroja gan skolēni no dažādām Latvijas izglītības iestādēm, viņu skolotāji un vecāki, gan arī citi Ķīpsalas izstāžu zāles apmeklētāji. Mūsu skolas darbinieku ieguldītais darbs paraugdemonstrējumu stendu gaumīgajā izkārtojumā un piedāvātajās aktivitātēs, kā arī skolotāju un audzēkņu draudzīgā attieksme stendos piesaistīja daudzu apmeklētāju uzmanību.

Mūsu skolotāju un audzēkņu atsauksmes par pasākumu:

Guna Krišjāne-Kalvāne: “Profesiju parāde bija lieliska iespēja jauniešiem iepazīties ar dažādām profesijām un izmēģināt tās. Mūsu skolas stendā varēja uzzināt, kāda ir loģistikas darbinieka ikdiena un ko dara reklāmas komercdarbinieki. Interesenti varēja apgūt pirmās iemaņas reklāmas veidošanā un iemācīties noformēt savu Instagram profilu. Bija interesanti un aizraujoši vērot, kā jaunieši to darīja!”

Madara Dzenovska (1.R kurss): “Pasākums bija ļoti interesants. Cilvēki bija atsaucīgi un ar interesi piedalījās mūsu aktivitātē. Tā piesaistīja ļoti daudz interesentu, kuros aktīva darbošanās izraisīja pozitīvas emocijas. Man šis pasākums patika, guvu pieredzi un labprāt nākotnē piedalītos līdzīgos pasākumos.”

Anete Plūme (1.R kurss): “Pasākums SkillsLatvia bija pārdomāts un, manuprāt, izdevies. Esmu ļoti priecīga, ka mana skola piedāvā dalību šajā pasākumā, jo tādā veidā uzlaboju savas komunikācijas prasmes, kuras mūsdienās ir ļoti svarīgas.”

Rota Līga Šulmeistere (1.R kurss): “Piedaloties SkillsLatvia, varēju iepazīties ar daudz dažādām profesijām un izmēģināt dažas no tām. Man pašai bija ļoti interesanti iepazīstināt citus jauniešus ar savu profesiju un skolu. Ļoti vērtīga un pozitīva pieredze piedaloties šajā pasākumā.”

Edgars Dimants (1.R kurss): “Pārsteidzoši interesants pasākums ar daudziem stendiem, ieinteresētiem jauniešiem un dažādu profesiju pārstāvjiem. Pasākuma norise radīja patīkamu un izzinošu gaisotni. Mūsu skolas stends bija jauniešus piesaistošs.”

Aleksandrs Bogdanovs:Vienmēr ir interesanti piedalīties lielos pasākumos, jo īpaši, ja ir ko parādīt un uz citiem paskatīties. Bija ļoti patīkami redzēt arī jauniešus, kuri tiecas iegūt kvalitatīvu profesionālo izglītību.

Ilze Delvere (2.L kurss):Man šis pasākums ļoti patika, jo es varēju iepazīstināt apkārtējos cilvēkus, kas nemācās loģistiku, vai arī nezina, kas ir loģistika. Šajā pasākumā cilvēki bija atvērti un nāca gan uz mūsu, gan citu mācību iestāžu stendiem, un pildīja uzdevumus, kas ir tieši saistīti ar atbilstošo profesiju. Daudziem pasākuma apmeklētājiem ieteicu nākt mācīties tieši uz mūsu skolu.

Andželika Briede (2.L kurss):Pasākums bija interesants, jo bija daudz cilvēku, kas vēlējās uzzināt par loģistiku vairāk. Bija arī patīkami novērot, kā gan jaunieši, gan pieaugušie iesaistījās uzdevumos un izpildīja tos, pat bez kļūdām. Ar prieku pastāstīju, kādas ir loģistikas iespējas mūsu skolā. Manuprāt, šāda veida pasākumi ļauj iepazīt profesiju, saprast, vai tas ir tieši tas, ar ko tu vēlies saistīt savu dzīvi.

Informāciju sagatavoja PMPMK vadītāja Tatjana Džugleja