Igaunijas izglītojamo prakses laiks Erasmus+ ietvaros

No 28. aprīļa līdz 25. maijam Rīgā uzturas un kvalifikācijas praksi iziet četras Ida-Virumaa Vocational Education Centre (Igaunija) izglītojamās. Rīgas Tirdzniecības profesionālajai vidusskolai ir ilggadīga sadarbība ar profesionālās izglītības iestādi Igaunijā, kas ietver gan izglītojamo apmaiņu prakses iziešanai, gan pedagogu pieredzes apmaiņu.

Divas jaunietes – Angelina un Diana – ir topošās loģistikas darbinieces un praksi iziet uzņēmuma “Do It” loģistikas centrā “Berģi”, savukārt citas divas izglītojamās, kuras ir topošās konditores – Veronika un Monika – praksē strādā beķerejā “Rigensis”.

Jaunietes Rīgā uzturas Erasmus+ projekta Nr. 2017-1-EE01-KA102-034680 Discover your talent by learning from the best ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Ieva Eglīte