Izmaiņas piektdien,14.06.2019.

                                                Izmaiņas stundu sarakstā

                                                   Piektdiena, 14.06.2019.

Kurss Pāris Mācību priekšmets Auditorija Pedagogs
1.F 1.-2. Preču un pakalpojumu pārdošana 5. T.Džugleja
  3. Sports z. L.Haritonovs
  4. Preču pakalpojumu iepirkšana 15. D.Verečinska
1.K 1. Dabaszinības 1. M.Gailāne
  2. 1.grupai vācu valoda

2.grupai datorapmācība

7.

21.

D.Vārpa

S.Rudzīte

  3. Krievu valoda 11. A.Pogodina
  4. 2.grupai datorapmācība 21. S.Rudzīte
1.L 1. Ekonomika 6. G.Krišjāne-Kalvāne
  2. Krievu valoda 11. A.Pogodina
  3.-4. Kravu identificēšanas veidi 5. T.Džugleja
1.R 1.-3. Preču pakalpojumu iepirkšana 15. D.Verečinska
  4. Krievu valoda 11. A.Pogodina
1.V 1.,3. Matemātika 13. I.Dišlere
  4. Sports z. L.Haritonovs
2.D 1.-2. Uzņēmuma mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde 14. D.Kaparkalēja
  3.-4. Preču uzskaite un dokumentēšana 9. T.Ločmele
3.D   Stundas nenotiek    
3.L 1.-4. Maršruta plānošana kravu pārvadājumos 12. A.Lāce
3.P   Stundas nenotiek    
3.R 1. 1.grupai P.D vizuālās reklāmas pamati

2.grupai vācu valoda

17.

 

7.

Z.Petročenko

 

D.Vārpa

  2. 1.grupai Informātika

2.grupai vācu valoda

17.

7.

Z.Petročenko

D.Vārpa

  3.-4. Vizuālās reklāmas pamati 3.a M.Gerharde

 

 

 

Nav I.Kibale,I.Mekšūna

 

Nodaļas vadītāja                                                                    M.Onužāne-Saliņa

 

13.06.2019