Konsultāciju grafiks jūnijā un jūlijā

Pedagogu individuālo konsultāciju grafiks 2018./2019. m. g. jūnijā un jūlijā

Pedagogs 25.06. 26.06. 27.06. 28.06. 01.07. 02.07. Auditorija
J. Aizvakars 9.00-14.00 9.00-14.00 9.00-14.00 9.00-14.00 9.00-14.00 88.8.. kab..
L. Arnīte 9.00-14.00       9.00-14.00   3.a.kab.
G. Krišjāne-Kalvāne   8.30-15.00   8.30-15.00     6. kab.
A. Bogdanovs   9.00-14.00 9.00-14.00 9.00-14.00     18. kab.
E. Čerkovskis 9.00-14.00       9.00-14.00        3. kab.
I. Dišlere 9.00-14.00 10.30-15.30 9.00-14.00 9.00-14.00 8.30-14.00   13. kab.
I.Dūmiņa 9.00-14.00     9.00-14.00     3. kab.
Ē. Baune 8.30-15.00     8.30- 15.30     7. kab.
T. Džugleja 9.00-14.00 9.00-14.00 9.00-14.00 9.00-14.00     5. kab.
B. Fridrihsone 8.30-14.00 9.00-14.00 9.00-14.00 9.00-14.00     18.a kab.
M. Gailāne 9.00-11.00 9.00-15.00 9.00-13.00 9.00-13.00     1. kab.
M. Gerharde 10.00-13.00 9.00-12.00         1.b kab.
I. Gūtmane   14.00-16.00         3.a. kab.
L. Haritonovs   8:30-14:00 8:30-15:00 8:30-12:00  

 

8:30-15:00 Sporta zāle
D. Kaparkalēja 9.00-14.00 9.00-14.00 9.00-14.00       14. kab.
I. Kibale             4. kab.
D. Konrāde 9.00-13.00   9.00-14.00   9.00-14.00   16.kab.
I. Mekšūna 9.00-14.00 9.00-15.00 9.00-14.00 9.00-14.00     11. kab.
D. Verečinska 9.00-14.00   9.00-14.00 9.00-14.00     15. kab.
A.    Merimane   9.00-14.00 9.00-14.00       19. kab.
M. Onužāne-Saliņa     10.00-15.00       Sporta zāle
Z. Petročenko 9.00-14.00 9.00-14.00 9.00-14.00   9.00-14.00 9.00-14.00 17. kab.
A. Pušpure     10.00-15.00       3.a kab.
D. Liepa 9.00-14.00     9.00-15.00     20. kab.
T. Ločmele 9.00-14.00   9.00-14.00 9.00-14.00 9.00-14.00   9.kab.
B. Stefena 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00   9.00-12.00   10. kab.
A. Upmine 9.00-14.00     9.00-14.00     2. kab.
S. Važa 9.00-14.00       9.00-14.00   Bibliotēka
D. Vārpa 9.00-14.00 9.00-14.00   9.00-14.00     4. a kab.
A.Veidemane   9.00-14.00         15.a kab.
O. Kozlovska   9.30-12.00 9.30-12.00       7.kab.
S. Rudzīte 10:00-15:00   8:30-15:00 8:30-15:00     21.kab.
A. Palma   9.00-15.00         3. a
A. Lāce 10.00-14.00           12. kab.

Direktora vietniece mācību darbā                                                                   I. Gūtmane