Turpinās uzņemšana RTPV šādās izglītības programmās

Vairāk informācija par programmām pēc 9. klases: http://rtpv.edu.lv/apgustamas-kvalifikacijas/uznemsana/ Vairāk informācija par programmām pēc 12. klases: http://rtpv.edu.lv/pec-12-klases/

Projekta PuMPuRS rezultāti

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”   Kopš 2017.gada oktobra Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS, lai mazinātu to izglītojamo […]

Erasmus+ programmas projektu rezultātu izplatīšanas vizīte

    Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas (turpmāk tekstā – RTPV) darbinieki š.g. 6.jūnijā apmeklēja profesionālo mācību iestādi Igaunijā Haapsalu Kutsehariduskeskus (Haapsalu Vocational Education and Training Centre) Erasmus+ programmas projektu rezultātu izplatīšanas un Erasmus+ programmas publicitātes nolūkos, kā arī ar apakšmērķi veidot kontaktus jaunu sadarbības veidu un/vai jaunu projektu uzsākšanai. RTPV pārstāvji tikās ar skolas direktori […]

RTPV iekļauta ieteiktāko profesionālo izglītības iestāžu TOP3!

Darba devēju visbiežāk ieteiktāko skolu TOPa sarakstā trešā ierindojas: Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola!