Erasmus+ programmas projektu rezultātu izplatīšanas vizīte

 

 

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas (turpmāk tekstā – RTPV) darbinieki š.g. 6.jūnijā apmeklēja profesionālo mācību iestādi Igaunijā Haapsalu Kutsehariduskeskus (Haapsalu Vocational Education and Training Centre) Erasmus+ programmas projektu rezultātu izplatīšanas un Erasmus+ programmas publicitātes nolūkos, kā arī ar apakšmērķi veidot kontaktus jaunu sadarbības veidu un/vai jaunu projektu uzsākšanai.

RTPV pārstāvji tikās ar skolas direktori Ingridu Danilovu, iepazinās ar pedagogiem un apmeklēja mācību nodarbības ēdiena gatavošanā, informāciju tehnoloģijās un angļu valodā, kā arī skolas ēdamzālē un virtuvē, kur izglītojamajiem notika praktiskās mācības, vēroja un vērtēja jauniešu demonstrētās prasmes ēdiena pasniegšanā, viesu apkalpošanā, komunikācijā un svešvalodā.

Pēc tam RTPV pārstāvjus uzņēma ārējo attiecību koordinatore/projektu vadītāja Heli Heimo, izrādot skolas telpas, pastāstot vairāk par mācību iestādi un tajā apgūstamajām specialitātēm. Tika dota iespēja apmeklēt skolas aušanas darbnīcu, fotodarbnīcu, mācību virtuvi izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām,  bibliotēku un 2019.gadā aprīkotu digitālo tehnoloģiju telpu. Ar īpašu lepnumu tika izrādīta skolas izglītojamo pašpārvaldes telpa, kurā viss paveikts ar jauniešu spēkiem – gan telpas kapitālais remonts un apdares darbi, pašu izgatavotas ir gan koka, gan polsterētās mēbeles un arī tekstīlijas.

Tikšanās ar Heli Heimo laikā tika pārspriestas iespējas, ko sniedz dalība starptautiskos projektos, īpaši akcentējot abu mācību iestāžu Erasmus+ programmas projektos iegūto pieredzi, Erasmus+ programmas projektu rezultātus un to ietekmi uz izglītojamajiem un darbiniekiem.