Turpinās uzņemšana RTPV šādās izglītības programmās

Vairāk informācija par programmām pēc 9. klases: http://rtpv.edu.lv/apgustamas-kvalifikacijas/uznemsana/

Vairāk informācija par programmām pēc 12. klases: http://rtpv.edu.lv/pec-12-klases/