Informācija izglītojamajiem

Kurss Audzinātājs Auditorija 1. B Finanšu darbinieks Ērika Baune 7. auditorija 3. stāvs 1. F Mazumtirdzniecības komercdarbinieks Zoja Petročenko 17. auditorija 4. stāvs 1. KM Klientu apkalpošanas speciālists; Transporta pārvadājumu komercdarbinieks Diāna Vārpa 11. auditorija 3. stāvs 1. L Loģistikas darbinieks Maruta Gailāne 1.auditorija 1. stāvs 1. R Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks Iluta Moldane-Greiškane 16. auditorija […]

Apsveikums Zinību dienā

Pedagogu apmācības par skolēnu mācību uzņēmumu izveidi

Mūsu skolas skolotājas Tatjana Džugleja un Taņa Ločmele, gatavojoties uzsākt jauno mācību gadu un konsultēt izglītojamos jauno uzņēmumu veidošanā, 2019.gada 22. un 23.augustā piedalījās divu dienu pedagogu apmācībās par skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) izveidi. Apmācības organizēja Latvijas lielākās izglītības organizācijas Junior Achievement Latvija (JA Latvija) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) projekta “Inovāciju motivācijas […]

Turpinām uzņemt profesionālajās izglītības programmās līdz 30. augustam!

Programmu apraksti: Transporta pārvadājumu komercdarbinieks: http://rtpv.edu.lv/transporta-pakalpojumu-komercdarbinieks-2/ Klientu apkalpošanas speciālists: http://rtpv.edu.lv/apgustamas-kvalifikacijas/uznemsana/klientu-apkalposanas-specialists/ Mazumtirdzniecības komercdarbinieks: http://rtpv.edu.lv/apgustamas-kvalifikacijas/uznemsana/komerczinibas-mazumtirdzniecibas-komercdarbinieks/

12. klases absolvent, piesakies loģistikas programmā!

Programmas apraksts: http://rtpv.edu.lv/apgustamas-kvalifikacijas/jauniesu-garantija-pec-12-klases/logistikas-darbinieks-15-gadi/