Turpinām uzņemt profesionālajās izglītības programmās līdz 30. augustam!

Programmu apraksti:

Transporta pārvadājumu komercdarbinieks: http://rtpv.edu.lv/transporta-pakalpojumu-komercdarbinieks-2/

Klientu apkalpošanas speciālists: http://rtpv.edu.lv/apgustamas-kvalifikacijas/uznemsana/klientu-apkalposanas-specialists/

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks: http://rtpv.edu.lv/apgustamas-kvalifikacijas/uznemsana/komerczinibas-mazumtirdzniecibas-komercdarbinieks/