Pedagogu apmācības par skolēnu mācību uzņēmumu izveidi

Mūsu skolas skolotājas Tatjana Džugleja un Taņa Ločmele, gatavojoties uzsākt jauno mācību gadu un konsultēt izglītojamos jauno uzņēmumu veidošanā, 2019.gada 22. un 23.augustā piedalījās divu dienu pedagogu apmācībās par skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) izveidi. Apmācības organizēja Latvijas lielākās izglītības organizācijas Junior Achievement Latvija (JA Latvija) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) projekta “Inovāciju motivācijas programma” ietvaros. Apmācību laikā skolotājiem bija iespēja iepazīties ar skolēnu mācību uzņēmumu metodi — kā ar tās palīdzību pilnveidot izglītības saturu, kā metode sniedz ieguldījumu jauniešu karjeras izglītībā un kā metode attīsta uzņēmējspēju kompetences skolēnos. Skolotājas uzzināja aktuālu informāciju par dažādiem JA īstenotiem pasākumiem, noklausījās interesantas lekcijas par komandas veidošanu un turpmāko tās efektīvo funkcionēšanu, biznesa plāna veidošanu un kompetenču pieeju mācību satura īstenošanā, kā arī iepazinās ar uzņēmējdarbības labās prakses piemēriem Latvijā un darbojoties starptautiskajos SMU.

Novēlam mūsu audzēkņiem oriģinālas idejas, radošumu un apņēmību, veidojot SMU jaunajā 2019./2020.mācību gadā!

Skolotāji klausās Start Strong programmu trenera Andra Arhomkina aizraujošo prezentāciju par komandas veidošanu

Meitenes no SMU “Wheelift” – Eiropas SMU fināla dalībnieces dalās savā pieredzē