Informācija izglītojamajiem

Kurss Audzinātājs Auditorija
1. B

Finanšu darbinieks

Ērika Baune 7. auditorija

3. stāvs

1. F

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Zoja Petročenko 17. auditorija

4. stāvs

1. KM

Klientu apkalpošanas speciālists;

Transporta pārvadājumu komercdarbinieks

Diāna Vārpa 11. auditorija

3. stāvs

1. L

Loģistikas darbinieks

Maruta Gailāne 1.auditorija

1. stāvs

1. R

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

Iluta Moldane-Greiškane 16. auditorija

4. stāvs

2. K Daina Verečinska 15. auditorija
2. F Sandra Važa Bibliotēka
2. L Madara Onužāne-Saliņa 4. auditorija
2. R Guna Krišjāne-Kalvāne 12. auditorija
2. V Iveta Dūmiņa 3. auditorija
3. D Tatjana Džugleja 5. auditorija
3. E Ineta Dišlere 13. auditorija
3. K Jānis Aizvakars 8. auditorija
3. L Diāna Liepa 20. auditorija
3. R Taņa Ločmele 9. auditorija
3. S Anita Silkāne 2. auditorija
4. D Vija Valtere 10. auditorija
4. L Diāna Vārpa 4 A. auditorija
4. P Baiba Fridrihsone 18 A auditorija
4. R Daina Kaparkalēja 14. auditorija
4. S Anita Upmine 2. auditorija
LG7 Maruta Gailāne 1 a. auditorija