Turpinās uzņemšana pēc 12. klases loģistikas kvalifikācijas programmā (ESF finansētā grupa)!

Turpinās uzņemšana pēc 12. klases loģistikas kvalifikācijas programmā (ESF finansētā grupa, vienošanās nr. 7.2.1.2./15/I/001)!

Jauns Erasmus+ projekts

    Šovasar Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola saņēma ziņu par projekta pieteikuma Nr. 2019-1-LV01-KA229-060424_1 apstiprināšanu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību aktivitātes ietvaros un 2019.gada augusta beigās tika parakstīts līgums starp Rīgas Tirdzniecības profesionālo vidusskolu un Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta “Jaunatne jaunatnei” realizēšanu. Apstiprinātais finansējums projektam ir EUR […]

Par PuMPuRS projektu

Sākoties jaunajam mācību gadam, Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas pedagogi un izglītojamie turpina aktīvi darboties Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS – pedagogi turpina sniegt konsultācijas vispārizglītojošajos un profesionālajos mācību priekšmetos, bet izglītojamie – saņemt konsultācijas un konsultatīvo atbalstu. Lai mums visiem sekmīgs un radošiem panākumiem bagāts šis jaunais mācību […]