Par PuMPuRS projektu

Sākoties jaunajam mācību gadam, Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas pedagogi un izglītojamie turpina aktīvi darboties Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS – pedagogi turpina sniegt konsultācijas vispārizglītojošajos un profesionālajos mācību priekšmetos, bet izglītojamie – saņemt konsultācijas un konsultatīvo atbalstu.

Lai mums visiem sekmīgs un radošiem panākumiem bagāts šis jaunais mācību gads!

 

NB! Projekta realizācijas laiks ir līdz 2022. gada beigām, bet projekta mērķis – mazināt  to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.