Audzināšanas pasākumu darba plāns

AUDZINĀŠANAS PASĀKUMU DARBA PLĀNS SEPTEMBRIM