Audzināšanas pasākumu darba plāns oktobrī

Audzināšanas darba plāns oktobrim PDF