Pedagogu pieredzes apmaiņa ar kolēģēm no Francijas

      No 2019.gada 11. līdz 15.novembrim pieredzes apmaiņas nolūkos Erasmus+ mobilitātes projekta “MADE IN BOURGOGNE”,  projekta Nr. 2018-1-FR01-KA101-047080, ietvaros Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas kolektīvs uzņēma divas Biznesa un mārketinga skolotājas no Francijas profesionālās izglītības iestādes “Lycée du Parc des Chaumes” – Agnès Riotte un Marianne Busseau. Minētā izglītības iestāde atrodas Burgundijas reģiona pilsētā […]

Ekskursija uz AS “MADARA COSMETICS”

2019. gada 15. novembrī 1.F kurss, skolotāja Tatjana Džugleja, projektu vadītāja Ieva Eglīte un divi viesi no Francijas – biznesa un mārketinga skolotājas Agnès Riotte un Marianne Busseau devās mācību ekskursijā uz AS “MADARA COSMETICS”, kur izglītojamie noklausījās gides stāstījumu par uzņēmuma dibināšanu, attīstību, produktu ķīmisko sastāvu, ražošanu un produktu eksportu. Ekskursijas apmeklētāji uzzināja arī […]

Ekskursija uz Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmumu “R Grupa”

2019. gada 6. novembrī profesionālās izglītības skolotāja Diāna Kārkliņa kopā ar LG7 kursu apmeklēja inovatīvu un, uz izaugsmi vērstu, Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmumu “R Grupa”. Ekskursiju vadīja uzņēmuma izpilddirektors Mārtiņš Vitkovskis. Ekskursijas laikā studenti tika iepazīstināti ar uzņēmuma darbības virzieniem, kā, piemēram, šķeldas ražošanu, kokmateriālu apstrādi, kokmateriālu eksportu/importu. Bija iespēja apskatīt tehniku, ar kādu pārstrādā, […]

RTPV un RTRIT pašpārvalžu sadarbības projekta noslēguma tikšanās

      Š. g. 13. novembrī Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā notika trešā projekta “#JAUNIEŠI NE TIKAI GRIB, BET ARĪ VAR!” aktivitāte no trim plānotajām. Tajā piedalījās Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas un Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma izglītojamie. Abu izglītības iestāžu jauniešiem bija iespēja pašiem izcept savu picu, kā arī patīkami un lietderīgi pavadīt laiku. […]

RTPV un RTRIT pašpārvalžu sadarbības projekts

      Š. g. 5. novembrī Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā notika jau otrā projekta “#JAUNIEŠI NE TIKAI GRIB, BET ARĪ VAR!” aktivitāte no trim plānotajām. Tajā piedalījās Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas un Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma izglītojamie, aktivitātes viesis bija Aiva Nebare, kura pastāstīja par sevi, par to, ka ļoti daudz un dažādas […]

Tikšanās ar LMT mārketinga un komunikāciju pārstāvi Ievu Apsaloni

Šī gada 5.novembrī karjeras izglītības ietvaros RTPV viesojās Latvijas Mobilā telefona pārstāve Ieva Apsalone, kas ikdienā atbild par mārketinga un komunikāciju jaunu produktu kategoriju izveidi. Ieva tikās ar 1.R, 2.R, 3.R un 4.R kursa audzēkņiem, kas apgūst reklāmas komercdarbinieka kvalifikāciju. Viņa iepazīstināja ar Latvijas Mobilā telefona mārketinga un reklāmas komunikācijas veidošanas pamatprincipiem un vadlīnijām, atbildēja […]