Akcija “Svinēsim visi valsts svētkus kopā!” sadarbībā ar Latvijas Samariešu apvienību.