Ekskursija uz Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmumu “R Grupa”

2019. gada 6. novembrī profesionālās izglītības skolotāja Diāna Kārkliņa kopā ar LG7 kursu apmeklēja inovatīvu un, uz izaugsmi vērstu, Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmumu “R Grupa”. Ekskursiju vadīja uzņēmuma izpilddirektors Mārtiņš Vitkovskis. Ekskursijas laikā studenti tika iepazīstināti ar uzņēmuma darbības virzieniem, kā, piemēram, šķeldas ražošanu, kokmateriālu apstrādi, kokmateriālu eksportu/importu. Bija iespēja apskatīt tehniku, ar kādu pārstrādā, pārvieto, iekrauj kokmateriālus. Studenti uzdeva sev interesējošus jautājumus un interesējās par prakses iespējām šajā uzņēmumā.

Izglītojamo atsauksmes par ekskursiju:

Kristaps Bērziņš: Man patika šī ekskursija uz SIA ”R grupu”, ieguvām jaunas zināšanas par to, kā tiek ražota un transportēta šķelda. Guvām iespēju apskatīt tuvāk darba tehniku, ekskursija bija lietderīga un interesanta.

Laura Sidere: Ekskursija bija lietderīga, jo labprāt uzzinājām ko jaunu un redzējām dzīvē, kā noris darbi, un kāda tehnika tiek izmantota uzņēmumā. Ar ekskursijas palīdzību mēs paplašinājām savu redzesloku un uzzinājām daudz vairāk nekā, skatoties video vai lasot par to, piemēram, uzņēmuma mājaslapā.

LG7 kursa izglītojamie kopā ar SIA “R Grupa”
izpilddirektoru Mārtiņu Vitkovski uzņēmuma teritorijā.

 

 

Sagatavoja LG7 kursa izglītojamā Linda Kavosa.