Dalība konferencē

5.decembrī notika konference “Pašpārvalde skolā: pieredze un iespējas”, kurā jauniešiem bija lieliska iespēja uzzināt vairāk par nākotnes mācībām un iespējām iesaistīties tajās, uzzināt esošās atbalsta iespējas pašpārvaldēm, dalīties savā pieredzē un idejās, iegūt jaunus kontaktus. Mūsu, RTPV izglītojamās, bija pašas jaukākās, drosmīgākās un aktīvākās, jo ne tikai klausījās, bet arī pārstāvēja RTPV “kontaktu tirgū” un dalījās ar savu pieredzes stāstu par pašpārvalžu sadarbību projektā “#JAUNIEŠI NE TIKAI GRIB, BET ARĪ VAR!”
Paldies Kristīnei, Rotai, Anetei un Laurai!