Izmaiņas ceturtdien, 19.decembrī

                                        Izmaiņas stundu sarakstā

                                          Ceturtdiena, 19.12.2019.

Kurss Pāris Mācību priekšmets Auditorija Pedagogs
1.M 2. Matemātika 13. I.Dišlere
  3. Sports z. L.Haritonovs
  4. Ekonomika 6. G.Krišjāne-Kalvāne
1.K 2. Latvijas un Pasaules vēsture 8. J.Aizvakars
  3. Dabaszinības 1. M.Gailāne
1.R 2. Sabiedrība un cilvēka drošība 2.līmenis 3.a M.Gerharde
  3. Latvijas un Pasaules vēsture 8. J.Aizvakars
1.B 1. Sports z. L.Haritonovs
  3. Sabiedrība un cilvēka drošība (veselība) 3.a M.Gerharde
2.K 1. Latviešu valoda 10. S.Šimkēviča
  2. Klientu pieņemšana un apkalpošanas organizācija 15. D.Verečinska
  4. nenotiek    
2.L 1. nenotiek    
  2. Kravu izvietošana noliktavā 5. T.Džugleja
  3. Matemātika 13. I.Dišlere
  4. Literatūra 10. S.Šimkēviča
2.F 2. 1.grupai angļu valoda

2.grupai angļu valoda

20.

18.a

D.Liepa

B.Fridrihsone

  4. Matemātika 13. I.Dišlere
2.V 1. Matemātika 13. I.Dišlere
  2. Ķīmija 1. M.Gailāne
2.R 1. nenotiek    
  2. Matemātika 7. O.Kozlovska
3.D 1. Biroja darba nodrošināšana 15. D.Verečinska
  2. Vācu valoda 4.a D.Vārpa
  3. Valodas, kultūras izpratne un izpausmes. 16. I.Moldane-Greiškane
  4. nenotiek   T.Ločmele
3.R 1.-2. Tirgus un klienti 12. E.Fedčuks
  3.-4. nenotiek    
3.S 1.2 Uzskaite un atskaites dokumentu sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā 3. I.Dūmiņa
  2 Preču un pakalpojumu turis. 3. I.Dūmiņa
  3. Literatūra 10. S.Šimkēviča
4.D 3. nenotiek    
4.L   Gatavošanās kvalifikācijas eksāmenam 18. A.Bogdanovs
4.S un 4.P   Gatavošanās kvalifikācijas eksāmenam 2. A.Silkāne
4.R 2. Komercdarbības pamati 16. I.Moldane-Greiškane
  3. Projektu vadība 6. G.Krišjāne – Kalvāne

Nav I.Abricka,T.Ločmele

Izglītības programmas metodiķe                                                  M.Onužāne-Saliņa

18.12.2019.