1.kursu viktorīna “Zini! Mini! Uzzini! Dabaszinības”

janvārī notika 1.kursu viktorīna “Zini! Mini! Uzzini! Dabaszinības”. 22 komandu konkurencē: 1.vietu ieguva 1.R kursa komanda ( K. Šulcs, R. Zēģelis, R. Miglenieks, L. Ļebedeva); 2.vietu ieguva 1.B komanda (V. Drobova, L. Lemešonoka, S.Krēsliņa, A. Čubans); 3.vietu ieguva 1.R komanda ( D. Okuņeva, J. D. Grosmane, L.Spriņģe, D. Lemberta, M. E. Kļaviņa) Paldies dalībniekiem par […]

RTPV BIZNESA PLĀNU KONKURSS

2020.gada 24.janvārī notika RTPV Biznesa plānu konkurss “Bizness – mana nākotne un iespējas”. Konkursā piedalījās 7 dalībnieki no vairākiem 4.kursiem.  Konkursantu biznesa idejas un uzstāšanos vērtēja direktores vietniece mācību darbā Ieva Gūtmane, PMPMK vadītāja Tatjana Džugleja un eksperte no nozares – finanšu un investīciju konsultante, finanšu koučs, ekonomiste un lektore Inga Jansone. Konkursa rezultāti: vieta […]

LG7 ekskursija uz uzņēmumu SIA “SAKRET”

2020.gada 23. janvārī profesionālās izglītības skolotāja D.Kārkliņa kopā ar LG7 kursu devās uz lielāko būvmateriālu ražotāja uzņēmumu Latvijā SIA “SAKRET”. Uzņēmums nodarbojas ar dažādu būvmateriālu, piemēram, betona, flīžu līmes, špakteļa, grunts, u.c. ražošanu. Mācību ekskursiju vadīja uzņēmuma attīstības un kvalitātes kontroles vadītāja Eva Dzene, kura studentiem pastāstīja par uzņēmuma dibināšanu, attīstību, loģistikas procesiem uzņēmuma noliktavās […]

Informācija par projekta PuMPuRS rezultātiem

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”   Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. 2019./2020. […]

Pedagogu darbnīca

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola (turpmāk – RTPV) turpina dalību Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS īstenotajās darbnīcās izglītības iestādēs. Darbnīcu īstenošana ir paredzēta klātienes nodarbībās 12 h apjomā un pavisam paredzēti 3 moduļi. Darbnīcu mērķis ir veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju izglītībā. Piektdien, 2020.gada 3.janvārī, RTPV […]