Izmaiņas piektdien, 17.janvārī

 

                                       Izmaiņas stundu sarakstā

                                          Piektdien, 17.01.2020.

 

Kurss Pāris Mācību priekšmets Auditorija Pedagogs
1.R 1. Dabaszinības 1. M.Gailāne
1.M 2. Transporta un loģistikas nozares uzņēmuma pamatprocesi 3.a E.Bebre
2.K 3. Loģistikas pamati 3.a E.Bebre
2.L 2.-3. Mācību ekskursija   E.Fedčuks
2.F 3. Biroja darba nodrošināšana 15. D.Verečinska
2.V 2. Matemātika 13. I.Dišlere
  3. Ķīmija 1. M.Gailāne
2.R 3. Preču un pakalpojumu pārdošana 5. T.Ločmele
  4. Latviešu valoda 10. S.Šimkēviča
3.R 2. Sports z. M.Onužāne-Saliņa
  3. Informātika

Informātika

17.

21.

Z.Petročenko

S.Rudzīte

3.S 4. Matemātika 13. I.Dišlere
4.D 4. Tirgzinība un zīmolvedība 14. D.Verečinska
4.L 2.-4.1. Zaļās prasmes 12. A.Palma
4.P 3. Komercdarbības pamati 16. I.Moldane-Greiškane
  4. Tiesību pamati un darba tiesiskās attiecības 5. T.Džugleja
4.R 3.-4. Mācību ekskursija   T.Ločmele
LG7 3. Kravu apstrāde 18. D.Kārkliņa

 

Nav I.Abricka,L.Haritonovs

 

Izglītības programmas metodiķe                                             M.Onužāne-Saliņa

 

16.01.2020.