RTPV BIZNESA PLĀNU KONKURSS

2020.gada 24.janvārī notika RTPV Biznesa plānu konkurss “Bizness – mana nākotne un iespējas”. Konkursā piedalījās 7 dalībnieki no vairākiem 4.kursiem.  Konkursantu biznesa idejas un uzstāšanos vērtēja direktores vietniece mācību darbā Ieva Gūtmane, PMPMK vadītāja Tatjana Džugleja un eksperte no nozares – finanšu un investīciju konsultante, finanšu koučs, ekonomiste un lektore Inga Jansone.

Konkursa rezultāti:

  1. vieta – Anna Turlaja (4.S kurss)
  2. vieta – Kristīne Kārkliņa (4.D kurss)
  3. vieta – Līga Veronika Lešinska (4.P kurss) un Laura Vecumniece (4.D kurss)
  4. vieta – Kristers Oldbergs (4.L kurss) un Karīna Sergejeva (4.D kurss)
  5. vieta – Mareks Dakša (4.P kurss)

Liels paldies visiem konkursantiem par dalību un drosmi, žūrijas komisijai par veltīto laiku un vērtēšanu!

Paldies skolas administrācijai par atbalstu konkursa organizēšanā!

Profesionālo mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja Tatjana Džugleja