Topošie loģistikas darbinieki dodas ekskursijā uz “JYSK BALTIC and BELARUS”

2020.gada 14. februārī RTPV  2.L kursa izglītojamie bija ekskursijā uzņēmumā “JYSK BALTIC and BELARUS”. Ekskursijas laikā jaunieši iepazinās ar uzņēmuma ikdienas darbiem.  Ekskursiju vadīja izplatīšanas centra vadītājs Artūrs Upītis. Viņš iepazīstināja studentus ar aprīkojumu un transportēšanas līdzekļiem, kuri tiek izmantoti kravu pārvadājumos. Ekskursijas laikā bija iespēja uzzināt par dažādām ikdienas situācijām kravu apstrādes procesā.

 

Kristiāns P.: “JYSK nodarbojas ar kravām, kuras ir paredzētas izplatīšanai JYSK veikala tīklos Baltijas valstīs un Baltkrievijā – no egļu svecītēm līdz mēbelēm. Visas kravas nonāk noliktavā un šeit tiek izkrautas, uzglabātas, sakomplektētas un nodotas piegādei. Visi darbinieki strādā operatīvi un precīzi, katrs zina kas ir jādara”.

Karīna M., Kintija L.: “Noliktavas platība mērāma tūkstošos m2 un darbības veicināšanai visas kravas, pakas, glabāšanas vietas ir īpašā veida marķētas – tas paaugstina darba efektivitāti. Noliktavā JYSK notiek arī internetā pārdoto preču komplektēšana. Un to piegādes jautājumos uzņēmums sadarbojas ar citiem transporta uzņēmumiem”.

 

  1. gada 14. februārī doties ekskursijā uz “JYSK BALTIC & BELARUS” netraucēja ne vējš, ne lietus.