Telpu nomas izsole ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskolas pieteikšanās mutiskai izsolei, kuras mērķis – iznomāt telpas ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai. Informācija par nomas objektu Adrese – Tomsona iela 3/5, Rīga (būves kadastra apzīmējums – 01000240148001) Telpu platība – 39.9 m2. Maksimālais nomas termiņš – 5 (pieci) gadi (līdz 26.02.2025.) Stāvs: 0 no 5 (pagrabstāvs). Nosacītā nomas maksa – Nomas maksa […]

Informācija par mācību procesa klātienē pārtraukšanu un centralizēto eksāmenu angļu un krievu valodā pārcelšanu

Cien. izglītojamie, vecāki un pedagogi! Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu par Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu no 2020. gada 13. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē un nodrošinātas mācības attālināti. Lūdzu, sekot informācijai e-žurnālā Mykoob.   CENTRALIZĒTIE VALSTS PĀRBAUDĪJUMI angļu un krievu valodā tiek pārcelti uz 2020. gada 12.-15. maiju: Informācija no IZM […]

Noslēdzies nodarbību cikls – darbnīcas pedagogiem Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros.

Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā (turpmāk – RTPV) ir noslēdzies nodarbību cikls – darbnīcas pedagogiem, kuras skolā notika Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS īstenoto aktivitāšu izglītības iestādēs ietvaros. Darbnīcu mērķis – veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju izglītībā. Darbnīcu īstenošana notika klātienes nodarbībās 12 h apjomā, kurš […]

Par izmaiņām COVID-19 infekcijas skartajām teritorijām

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) informē, ka epidemioloģiskā situācija Pasaulē un Eiropā strauji mainās un ir paplašināts COVID-19 infekcijas skarto teritoriju saraksts. 2020. gada 28. februārī pieņemts lēmums, ka COVID-19 infekcijas skartās teritorijas ir: Ķīna, Dienvidkoreja, Irāna, Japāna, Singapūra, visa Itālija. Lūdzam turpmāk regulāri sekot līdzi COVID – 19 epidemioloģiskajai situācijai un skarto teritoriju […]