Informācija par mācību procesa klātienē pārtraukšanu un centralizēto eksāmenu angļu un krievu valodā pārcelšanu

Cien. izglītojamie, vecāki un pedagogi!

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu par Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu no 2020. gada 13. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē un nodrošinātas mācības attālināti. Lūdzu, sekot informācijai e-žurnālā Mykoob.

 

CENTRALIZĒTIE VALSTS PĀRBAUDĪJUMI angļu un krievu valodā tiek pārcelti uz 2020. gada 12.-15. maiju:

Informācija no IZM mājas lapas:

Pārtrauc valsts centralizēto pārbaudījumu darbu norisi. Svešvalodu eksāmenu norise 12. klasēm pārcelta uz 2020.gada 12.-15. maiju:

  • angļu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2020. gada 12. maijā, mutvārdu daļa – 12., 13. un 14. maijā;
  • vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2020. gada 13. maijā;
  • krievu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2020. gada 14. maijā, mutvārdu daļa – 14. un 15 maijā;
  • franču valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2020. gada 15. maijā.

Vairāk informācijas: https://izm.gov.lv/lv/informacija-par-covid-19