Audzināšanas pasākumu darba plāns aprīlim

Audzināšanas darba plānu aprīlim PDF formā skatīt šeit.