Audzināšanas pasākumu darba plāns maijam

Audzināšanas darba plānu maijam PDF formā skatīt šeit.