Apsveicam mūsu skolas 13 pedagogus, kuri nodarbību cikla – darbnīcu rezultātā ir saņēmuši apliecinājumus par pedagogu profesionālās pilnveides kursu noklausīšanos!

Trīspadsmit Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas pedagogi nodarbību cikla – darbnīcu rezultātā ir saņēmuši apliecinājumus par pedagogu profesionālās pilnveides kursu noklausīšanos, kuri skolā notika Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS īstenoto aktivitāšu izglītības iestādēs ietvaros. Darbnīcu mērķis – veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju izglītībā. Darbnīcu īstenošana notika […]

Norādes izglītojamajiem un vecākiem par informācijas apmaiņu un attālinātā mācību procesa organizāciju Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI PAR MĀCĪBU PROCESA ĪSTENOŠANU ATTĀLINĀTI lasīt vairāk VADLĪNIJAS ATTĀLINĀTU MĀCĪBU ĪSTENOŠANAI lasīt vairāk