Norādes izglītojamajiem un vecākiem par informācijas apmaiņu un attālinātā mācību procesa organizāciju Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI PAR MĀCĪBU PROCESA ĪSTENOŠANU ATTĀLINĀTI lasīt vairāk

VADLĪNIJAS ATTĀLINĀTU MĀCĪBU ĪSTENOŠANAI lasīt vairāk