2019./2020. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks

Pārbaudījumu_grafiks PDF