Valsts noslēguma eksāmenu konsultāciju grafiks

Valsts noslēguma eksāmenu_konsultāciju_grafiks PDF