Zinību diena 1.kursiem – 1.septembris

Svinīgais pasākums aktu zālē 5.stāvā (skatīt tabulu)

Pēc svinīgā pasākuma audzinātāja stunda (skatīt tabulu)

 

Kurss

Svinīgā pasākuma laiks

(aktu zāle, 5.stāvs)

Auditorija pēc svinīgā pasākuma

Audzinātāja stunda

Audzinātājs

1. B
(finanšu darbinieks)

9.30-10.00

6. auditorija,

2. stāvs

10.00

Solvita Migliniece
1. D
(komercdarbinieks)

9.30-10.00

18. auditorija,

5. stāvs

10.00

Baiba Fridrihsone
1. G
(loģistikas darbinieks pēc 9. klases)

10.00-10.30

11. auditorija,

3. stāvs

10.30

Madara Onužāne-Saliņa
1. K
(klientu apkalpošanas speciālists)

11.00-11.30

16. auditorija,

4. stāvs

11.30

Indra Urdziņa-Merca
1. L
(loģistikas darbinieks pēc 9. klases)

10.00-10.30

14. auditorija,

4. stāvs

10.30

Anna Palma
1. R
(reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks)

10.30-11.00

15. auditorija,

4. stāvs

11.00

Iluta Moldane-Greiškane
1. V
(viesmīlis)

10.30-11.00

3. auditorija,

2. stāvs

11.00

Iveta Dūmiņa
1. LG
(loģistikas darbinieks pēc 12. klases)

11.00-11.30

19. auditorija,

5. stāvs

11.30

Diāna Kārkliņa