Zinību diena 2., 3., un 4. kursiem – 1.septembris

Kurss Laiks Auditorija Grupas audzinātājs
2. B 12.30 7. aud. Ērika Baune
2. F un 2. K 12.30 4. aud. Diāna Vārpa
2. L 12.30 1. aud. Maruta Gailāne
2. M 12.30 10. aud. Sandra Šimkēviča
2. R 12.30 15. aud. Iluta Moldane-Greiškane
3. F 12.30 Bibliotēka Sandra Važa
3. K un 4. K 12.30 8. aud. Jānis Aizvakars
3. L 12.30 3.a aud. Madara Onužāne-Saliņa
3. R 12.30 1.a aud. Guna Krišjāne-Kalvāne
3.V 12.30 3. aud. Iveta Dūmiņa
4. D 12.30 5. aud. Tatjana Džugleja
4. E 12.30 13. aud. Ineta Dišlere
4. L 12.30 20. aud. Diāna Liepa
4. R 12.30 12. aud. Taņa Ločmele
4. S 12.30 2. aud. Anita Silkāne