Mācību procesa organizēšana 2020./2021.mācību gadā

Sākot ar 2020./2021. gada 1. septembri mācību process Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā tiek organizēts atbilstoši A modelim – mācības izglītības iestādē ar attālinātā mācību procesa elementiem.

(https://www.izm.gov.lv/images/Ieteikumi_mac_proc_organiz_270720.pdf).

Saziņas kanāls ar izglītojamajiem, vecākiem ir Mykoob, elektroniskie e-pasti, telefons, WhatsApp.

Mācību process tiks organizēts atbilstoši apgūstamajām profesionālās izglītības programmām un saskaņā ar stundu sarakstu, mācību procesa grafiku, individuālo konsultāciju grafiku ( 20% attālināti, 80% klātienē).

Attālinātajās mācībās pedagogi izmantos šādas mācību platformas: Zoom, uzdevumi.lv. Microsoft Team, Skype.