Audzināšanas pasākumu darba plāns septembrim

Audzināšanas darba plāns septembrim (PDF)