Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas ESF programmas (vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001) mācību procesa norises plāns LG7 kursam

Plānu skatīt šeit (PDF)