Erasmus+ projekta aktivitātes tagad arī virtuāli

 

 

 

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola kopā ar izglītības iestādēm Itālijā un Lietuvā realizē Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projektu “Jaunatne jaunatnei”, projekta Nr. 2019-1-LV01-KA229-060424_1.

Projekta būtība ir aicināt jauniešus būt aktīviem, radošiem, stiprināt viņu pašapziņu, identitāti un vēlmi sadarboties, darot to ar praktisku uzdevumu un spēļu palīdzību, kuru rezultātā taps dažāda veida oriģināli darbi vizuālajā mākslā, fotogrāfijas, recepšu krājums, aptaujas anketas un pētījums, pilsētas apskatei ieteicamo objektu karte, deju video, radio raidījums. Iesaistoties projekta aktivitātēs, izglītojamie apgūs (vai nostiprinās esošās) prasmes un iemaņas komunikācijā, angļu valodā, saskarsmē, komandas darbā.

Visu trīs iesaistīto skolu pārstāvjiem bija ieplānots doties mobilitātēs pēc kārtas pie katra no partneriem, resp., katrai skolai bija jāorganizē mobilitāte savā valstī un jāuzņem pie sevis partnerskolu izglītojamie un pavadošie pedagogi. Bet situācija pasaulē ir ietekmējusi arī Erasmus+ projektu realizēšanu, jo sākotnēji plānotās aktivitātes bija paredzēts veikt mobilitāšu laikā. Tā kā mobilitātēs nebija iespējams doties ne pavasarī, ne tagad, uzsākot jauno mācību gadu, tad projektā iesaistīto skolu pārstāvji ir vienojušies par atsevišķu aktivitāšu pārplānošanu un realizēšanu attālināti un/vai virtuāli.

 

Lai dalībniekiem daudz oriģinālu un radošu ideju!