14.10., 20.10., 03.11. norisinājās RTPV un RTRIT pašpārvalžu sadarbības projekts – MĀKSLA PILNVEIDOT SEVI!
Projekta laikā par projekta finansējumu tika iegādātas uzkodas pirmajai un otrajai dienai, sejas auduma aizsargmaskas, kā arī iegādātas 2 grāmatas katrai pašpārvaldei “Tavi ledlauži”.

14.10. – projekta pirmajā dienā (GOOGLE MEET platformā) jaunieši diskutēja par teātri un publisko runu. Lai vairāk uzstātos citu cilvēku priekšā, jaunieši saviem vienaudžiem iesaka:
1. izmēģināt katru iespēju pabūt uz skatuves – runāt, dziedāt, uzstāties un/vai dziedāt;
2. uzstājoties domāt pozitīvas domas;
3. sākot uzstāties – aizskaitīt no 1 līdz 10;
4. improvizēt, ja kaut kas neizdodas, turklāt neviens jau nezina kāda bija tava uzstāšanās runa;
5. kārtīgi iepazīties ar savu runājamo materiālu, bet nerunāt precīzi no lapiņas, bet gan improvizēt un pielāgoties.

20.10. – projekta otrajā dienā tikāmies ar Kristapu Kravali (GOOGLE MEET platfromā), kurš pastāstīja jauniešiem, kā atšķirties no cilvēces pelēkās masas, būt pašiem par sevi, atrast savu ceļu.
Atziņas, kuras ieguvām pēc sarunas ar Kristapu:
1. lai paaugstinātu savu enerģijas līmeni ikdienā, nepieciešams ieviest labu ieradumus ikdienā (sportot, ēst veselīgi, rūpēties par savu veselību ilgtermiņā, gulēt vismaz 6h dienā, piekopt veselīgas attiecības ar apkārtējiem);
2. “Ja puķe neaug, tad jāmaina vide, nevis puķe.” Ja ap tevi ir vide, kas slikti ietekmē, ir jāierobežo laiks, ko pavadi šajā vidē. Jāizvērtē kāda vide un cilvēki labi ietekmētu, tad jāmēģina tiekties pēc šādas vides;
3. Uzdrīkstēties spert pirmo soli, lai kaut kas notiktu, jo arī vienam solim ir liela ietekme!
4. Kas ir tava antivīzija, tas ko nevēlies redzēt savā nākotnē un dari visu, lai tas arī nenotiktu. (piemēram, nevēlos strādāt visu dzīvi vienā vienveidīgā darbā, tādēļ daru jebko, lai tikai tas nenotiku).
Pārējās jauniešu atziņas iespējams izlasīt attēlā.

03.11. – trešā projekta diena (ZOOM platformā) kopā ar Alisi Timermani, kura pastāstīja par to, kādēļ jauniešiem ir jāsadarbojas savā starpā, jādibina jauni un stipri kontakti, kas var noderēt arī nākotnē.
Atziņas, kuras ieguvām pēc sarunas ar Alisi:
1. lai jauniešu grupas visefektīvāk spētu sadarboties viena ar otru, ieteikums izveidot nakts pasākumu, kura laikā jaunieši spētu rast savā starpā kontaktu un turpmāk labāk sadarbotos viens ar otru;
2. ja ir grūti noturēt grupas uzmanību, tad Alise iesaka sarunu uzsākt ar kādu aktivitāti, kuras laikā iekustinātu ikvienu, tad grupa būtu vairāk nobriedusi darbam un spētu koncentrēties;
3. ja nepieciešams jaunā kolektīvā labāk iepazīt vienam otru, tad Alise iesaka iegādāties psihologu atzītas kārtis “Stāstu stāstiem izstāstīju”, kuras izspēlējot, iespēja labāk iepazīt vienam otru un novērtēt otra spējas.

Paldies Kristapam Kravalim un Alisei Timermanei par atbalstu un par jaunu pieredzi!
Paldies RTRIT pašpārvaldei par ilggadīgu sadarbību projektos!

Aktivitātes tiek organizētas projekta “MĀKSLA PILNVEIDOT SEVI!” ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.