Audzināšanas pasākumu darba plāns decembrim

Audzināšanas pasākumu darba plānu decembrim PDF formā skatīt šeit