RTPV uzsākusi mācības pieaugušajiem ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” izglītojamajiem

  2021.gada 4.janvārī Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā tika uzsāktas pieaugušo mācības, jo skola 2020.gadā iesaistījās Valsts izglītības attīstības aģentūras vadītajā ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (vienošanās Nr. 8.4.1.0/16/I/00) realizācijā. Šobrīd norit mācību 5.kārta. Pieteikties mācībām varēja strādājoši un pašnodarbināti […]